Maling-, lakfjerner og <a ” title=”maler i aabenraa” href=”https://mb-maler.dk/”>sprøjtemaling er de værste syndere
Lak- og malingfjernere kan indeholde chlorerede, eller andre organiske, opløsningsmidler.
Undersøgelser har vist, at private ved brug af maling- og lakfjerner i hjemmet kan komme til
at indånde 20 gange mere af de giftige dampe, end Arbejdstilsynet tillader på en arbejdsplads.
Der findes rigeligt med <a ” title=”maler i aabenraa” href=”https://mb-maler.dk/”>alternativer. På mindre ting kan malingen slibes væk. Til større ting
som vinduer, paneler eller dørpartier kan du bruge en varmluftspistol eller brænder. Det rigtige grej kan man ofte leje sig til.
Spraydåser og sprøjtemaling hvirvler opløsningsmidlerne ud i luften. Derfor bør du undgå
indånding, ved enten at bruge maske eller at arbejde udendørs.

Organiske opløsningsmidler i maling, lak og lim
kan give indeklimaproblemer og i værste fald
sundhedsskader. Læs i denne folder, hvordan du
omgås produkter med opløsningsmidler. Når du
køber ind, når du skal male, lakere, lime og når du
er færdig.

Formålet med denne TEMA-rapport er at
give et indblik i en gruppe miljøfremmede
stoffer, antibegroningsmidlerne, der bl.a.
anvendes i bundmalinger til skibe. Hvad
er det for nogle stoffer, i hvilke koncentrationer forekommer de i havmiljøet, hvilke
utilsigtede effekter har de, og hvad gør Danmark administrativt og politisk for at begrænse effekterne?
Bundmalinger til skibe er tilsat forskellige
giftstoffer (biocider), der skal forhindre at
levende organismer sætter sig på skibsbunden – dvs. forhindre begroning af skibsbunden. Disse såkaldte antibegroningsmidler frigives løbende fra malingen til
vandet, hvor de fortsat er eller kan være
giftige overfor dyre- og plantelivet. Mange
af antibegroningsmidlerne nedbrydes kun
langsomt i miljøet, og de kan findes i dyr,
planter, fugle, fisk og mennesker.