Omrøring af maling/træbeskyttelse
Spild ved omrøring af maling er kortlagt ved at veje, hvor meget maling, der sidder tilbage
på rørepinden efter omrøring. Rørepinden blev vejet uden aftørring efter omrøring, efter
afskrabning på emballagens kant og endelig efter aftørring med klud eller avispapir.
Ophældning af maling/træbeskyttelse
Kortlægning af spild ved ophældning blev udført ved at aftørre spildet på emballagen med
en klud, der blev vejet før og efter aftørring.
Spild på afdækning/jord
Malingsspild på afdækning (jord) blev kortlagt ved at veje afdækningsmaterialet før og
efter malearbejdet. Afdækningsmateriale er i denne sammenhæng både afdækningspap og
-plast samt afdækningstape.
Rest af maling/træbeskyttelse i emballage
For hver type maling og træbeskyttelse blev der anvendt både plast- og metalemballage i
forskellige størrelser. Spild i form af rester i emballagen blev målt ved at veje maling i
emballagen efter tømning af emballagen i henholdsvis 10 og 60 sekunder. Herefter blev
emballagen stillet til afdrypning, hvorefter resterne af maling/træbeskyttelse i emballagen
blev vejet efter henholdsvis 10 min. og 1 time. Endelig blev spildet i emballagen vejet efter
afskrabning med en pind, aftørring med en pensel og til sidst aftørring med en klud.
Rest af maling på emballagens låg
Rest af maling, der sidder tilbage på låget efter åbning af emballagen, blev også kortlagt.
Der blev lavet undersøgelser af, hvor stor mængden er både, når resten ikke forsøges
reduceret og, når resten forsøges reduceret med eksempelvis aftørring med pensel.
Rest af maling i malegrej
Inden rengøring af de anvendte pensler, ruller og malepudesystem, blev spildet (i form af
den maling penslen/rullen/malepudesystemet indeholdt efter brug) vejet. Nyt tørt malegrej
og brugt malegrej blev vejet. Forskellen er den rest af maling, der sidder i malegrejet efter
brug.
Rengøring af malegrej
Selve kortlægningen af spildet ved rengøring af malegrejet blev udført ved at veje
penslen/rullen/malepudesystem efter følgende situationer: Efter aftørring på den malede
flade, efter afskrabning med en pind, efter aftørring på en avis og til sidst en klud.
Endelig blev forbruget af henholdsvis vand og penselrens/terpentin til rengøring kortlagt.